U okviru Auto Servisa Centar servisiranje auto elektrike je jedna od bitnijih usluga koje nudimo.

Moderni automobili imaju sve više elektronskih regulacionih funkcija, pa je poznavanje elektronike za električne i elektronske uređaje u automobilu ključna za efikasan pronalazak kvarova.

Bilo da je u pitanju svetlosna grupa, paljenje, električni i elektronski uređaji ili instalacije, nudimo Vam kvalitetnu uslugu popravke na svim segmentima.

Elektrika spada u najvažnije komponente vozila i ako je ona neispravna vozilo može biti potpuno neupotrebljivo. Počevši od samog paljenja automobila pa sve do pravilnog rada motora koje opet reguliše elktronika.

Čak i ukoliko je vozilo upotrebljivo, kvar na elektronici čini vožnju nesigurnom i nebezbednom.